Wednesday, February 28, 2018

Casă cu curte din piatră - Un proiect Studio 4e

Courtyard house of stone

Natura și relația cu peisajul înconjurător joacă un rol fundamental în această lucrare. Pornind de la o structură care nu a fost niciodată finalizat proiectul sa dezvoltat prin eliminarea elementelor arhitecturale nerelevante. Astfel sa trecut la renovarea componetelor esențiale punând accent pe calitatiile spațiale ale clădirii existente. Spațiile interioare au fost complet reconfigurate conform nevoi noilor proprietari. Un element important al acestei lucrări constă în realizarea treptelor exterioare și a pereților de sprijin din piatră care constituie calea de acces dinspre intrarea principală. Proiectul a fost realizat de Fabio Costanzo și Maria Rosarioa Piazza, fondatorii Studio 4e iar anul realizării a fost 2017. 

Courtyard house of stone

Courtyard house of stone

Courtyard house of stone

Courtyard house of stone

Courtyard house of stone

Courtyard house of stone

Courtyard house of stone

Courtyard house of stone

Courtyard house of stone

Courtyard house of stone

Courtyard house of stone

Courtyard house of stone

Courtyard house of stone

Courtyard house of stone

Courtyard house of stone

Courtyard house of stone